Home

Omdat synoniem

Synoniemen van omdat. aangezien; daar; daarom; dewijl; doordat; vermits; want; wijl; Puzzelomschrijvingen van omdat: Aangezien; Alzo; Bijgevolg; Daar; Daarom; Dewijl; Doordat; Doordien; Een poos; Enig tijdsverloop; Naardien; Nademaal; Nu en dan; Om reden; Om reden dat; Omreden; Onlangs; Overmits; Redegevend; Redengevend voegwoord; Vanwege; Vanwege het feit; Verbindingswoord; Vermits; Voegwoord; Want; Wijl; Wijl omdat (vw): aangezien (en) by or for the cause that; on this account that; for the reason that. (en) because. (pl) —., daar (en) by or for the cause that; on this account that; for the reason that. (pl) —., want (en) because. omdat (bw): daar (en) on account., dewijl (en) on account., vandaar dat (de) —., vermits (en) on account., want (en) on account omdat - voegwoord van reden. Synoniemen in formele stijl zijn waar, daar, om reden dat. Dewijl, wijl en naardien worden tot de archaïsmen gerekend. In België zegt men ook vermits. Een neutraal synoniem is het woord aangezien. 'Nog meer omdat' wordt uitgedrukt door te meer omdat of te meer daar. Zie: doordat

Nederlandse synoniemen van omdat, ander woord voor omda

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden. woordverbanden van 'zodat' grafisch weergegeven. bij andere sites: in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema: opdat / zodat. synoniemen-sites: WikiWoordenboek & Memodata - Interglot - ONW - MijnWoordenboek. woordenboeken: ANW - WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek. oorsprong: etymologiebank. zinsverband en. omdat. as ; since ; because ; for reason that ; for ; for the reason that. Bronnen: interglot; Wakefield genealogy pages. Voorbeeldzinnen met `omdat`. Voorbeeldzinnen laden.... Synoniemen. NL: aangezien Wil je ook meer weten over 'omdat'? Zoals de synoniem en hoe je het uitspreekt? Lees verder » Menu. Oefenen; Over ons; Ander woord voor omdat Hoe spreek je omdat uit? Ander woord voor omdat Omdat kent de volgende synoniemen: Daar; Aangezien; Vermits; Uitspraak omdat Beluister het audiostand om te horen hoe je omdat uitspreekt. Je browser kan dit audiobestand helaas niet afspelen. Bron. Bron: interglot. Voorbeeldzinnen met `omdat`. NL: Misschien omdat DE: Vielleicht weil NL: omdat God... omdat God hen al veroordeeld heeft. DE: Weil Gott... Weil Gott sie bereits verdammt hat. NL: Dat is goed ,' omdat' omdat ik heb beslist. DE: Das ist gut, denn... denn ich habe mich Entschieden

Het onderschikkend voegwoord omdat verbindt een hoofdzin met een ondergeschikte bijzin van reden of oorzaak. De bijzin kan na, maar ook voor de hoofdzin staan. (1a) Rianne viert haar verjaardag later, omdat ze op vakantie is. (1b) Omdat ze op vakantie is, viert Rianne haar verjaardag later omdat: puisque; vu que; attendu que; comme; ainsi que; tel que; parce que; car; à cause d Omdat en doordat kunnen allebei gebruikt worden om een oorzaak aan te geven. Omdat kan daarnaast ook een reden aangeven. Toelichting. Vroeger werd er een streng onderscheid gemaakt tussen omdat (alleen redengevend; menselijke wil/motivatie speelt een rol) en doordat (allee [bij aangezien / gezien] Aangezien is een voegwoord: het leidt een zin in. Het is synoniem met: omdat, doordat. Gezien is een voorzetsel: het leidt een woordgroep in. Het is synoniem met: als gevolg van, door, vanwege

Nederlandse synoniemen voor 'omdat' - synoniemen

 1. Synoniem van 'n ander trefwoord. aangezien. daar. immers. omdat. t.t.z. want. Alles over namelijk. Spreekwoorden met namelijk
 2. Een kennisclip over de woordvolgorde na de voegwoorden 'want' en 'omdat'.Afbeeldingen en muziek vrij van auteursrecht.Afbeeldingen: pixabay.comMuziek: FreePD..
 3. Synoniem veranderende modus; In deze modus kan de gebruiker de inhoud eenvoudig opnieuw formuleren door essentiële woorden met het meest geschikte synoniem te wijzigen uit de uitgebreide woordenschatdatabank van hoge kwaliteit. Hieronder wordt een voorbeeld geïllustreerd: Ik kan niet naar het verjaardagsfeestje van mijn vriend gaan omdat ik mijn schoolopdracht moet voorbereiden Ik kan niet.
 4. Want en Omdat zijn voegwoorden (conjuncties) Ze lijken op elkaar, maar ze zijn niet helemaal gelijk. Grammaticale functie. Want verbindt twee hoofdzinnen (mainclauses) Omdat verbindt 1 hoofdzin + 1 bijzin (subclauses):. Ik open het raam want het is hier veel te warm.; Ik open het raam omdat het hier veel te warm is.; Hij kon niet komen want hij had geen tijd

Synoniem van omdat; ander woord voor omdat - Ensi

omdat {voegwoord} because {vw.} Niet omdat het een baan is, niet omdat het een carrière is, maar omdat het een roeping is. expand_more Not because it's a job, not because it's a career, but because it's a calling. En dat is niet omdat ze veel relaties hebben, het is omdat er geen informatie is synoniem. ( -en) nom (neuter) synonyme. Traduction Dictionnaire K Dictionaries Néerlandais - Français. Consulter aussi: snoeien, synagoge, seinen, spioneren. synoniem : exemples et traductions en contexte. Interessante en gevarieerde projecten uitvoeren Interim-management staat synoniem met tijdelijke opdrachten Antwoord. Nee. Daarom geeft een reden aan; daardoor wijst op een oorzaak. In de praktijk echter wordt daarom voor zowel redenen als oorzaken gebruikt.. Toelichting. Het gebruik van de bijwoorden daarom en daardoor is vergelijkbaar met dat van de voegwoorden omdat en doordat: daarom en omdat zijn redengevend; daardoor en doordat zijn oorzaakaanduidend. Het verschil zit hierin, dat een reden. Vertalingen in context van dat is geen synoniem in Nederlands-Engels van Reverso Context: Nee, dat is geen synoniem Vertalingen in context van synoniem is met in Nederlands-Engels van Reverso Context: Ik bedoel, Webber weet dat mijn naam synoniem is met avant-garde

Vertalingen in context van zou synoniem in Nederlands-Duits van Reverso Context: Het verwerpen van deze amendementen zou synoniem staan met het steunen van praktijken die de fundamentele rechten van de mens met de voeten treden Het komt vaak voor in combinatie met omdat en daar. Voorbeelden: Dat vind ik een knappe oplossing, temeer omdat je maar zo weinig tijd had. Dit is een populaire badplaats, temeer daar er een vliegveld vlakbij is. Te meer. In des te meer, eens te meer, (een) reden te meer (om) en zoveel te meer wordt te meer wel als twee woorden geschreven. In deze gevallen is meer op te vatten als een echte.

Vooral dan omdat haar vorige echtscheiding een emotioneel drama was. Vooral op lokaal niveau ontwikkelen organisaties gezamenlijke projecten die een belangrijke rol spelen bij de grotere toenadering tussen de beide vrijwilligerswerelden. En dat is vreemd, vooral omdat dit misschien wel de grootste oorzaak is van bedrijfsongevallen. Eerst en vooral wordt in België heel frequent gebruikt als. Antwoord. Ja, maar het zelfstandig gebruik van een bijzin zoals Omdat ze op vakantie is, is niet geschikt voor zakelijke schrijftaal.. Toelichting. Het onderschikkend voegwoord omdat verbindt een hoofdzin met een ondergeschikte bijzin van reden of oorzaak. De bijzin kan na, maar ook voor de hoofdzin staan. (1a) Rianne viert haar verjaardag later, omdat ze op vakantie is

Omdat - 6 definities - Encycl

omdat: vanwege het feit dat: omdat: veelal: vaak: veelvuldig: vaak: verbeterpunten: dingen die beter moeten, fouten: vergewissen, zich ervan - zekerheid moeten hebben over, zeker moeten weten dat; ervoor zorgen iets zeker te weten, uitzoeken: verketelen: een cv-ketel vervangen: verkiezen boven: kiezen voor iets anders, iets anders een betere keuze vinden : vermanen: op de vingers tikken, de. Omdat het woord children al meervoud is, moet je geen s toevoegen. Een andere mogelijkheid is kids, omdat dit een synoniem is voor children. Je moet er dus rekening mee houden dat er onregelmatige meervoudsvormen zijn. Hier zijn nog enkele voorbeelden:. Namelijk 1) Althans 2) Bijwoord 3) En wel 4) Immers 5) Met name 6) Nader genoemd 7) Scilicet 8) Te weten 9) Toenadering 10) Videlicet 11) Wan Voorkomen. 1) Aanblik 2) Aangezicht 3) Aanmatigende houding 4) Aanzicht 5) Aanzien 6) Afwenden 7) Air 8) Aspect 9) Belemmeren 10) Beletten 11) Bestaan 12) Buitenkant 13) Couperen 14) Dekmantel 15) Fatsoen 16) Fysionomie 17) Gebeuren 18) Gedaante 19) Gelaat 20) Geschieden 21) Houding 22) Hulpwerkwoord 23) Koppelwerkwoord

Veel mensen gebruiken formele woorden omdat ze denken dat het op papier of in een officiële context allemaal een beetje meer of anders moet zijn. Maar dat klopt niet. Uw boodschap wordt stilistisch niet rijker door veel formele woorden. Het is meestal beter om neutrale woorden te gebruiken. In een tekst kunt u formele woorden gemakkelijk herkennen door de tekst hardop te lezen. U hoort dan. homoniem en synoniem, omdat die in de afgelopen periode wel in het methodeboek zijn voorgekomen; zij zijn niet bekend met de term antoniem. In het boek worden deze woorden geduid met het begrip tegenstelling. De leerlingen hebben moeite met het herkennen van tegenstellingen, mede omdat de variatie in de vorming van een tegenstelling hoog is en ze deze niet makkelijk herkennen. In het.

Reflecteren, meer dan evalueren – reflectiesite

Toekomst 1) De komende tijd 2) De tijd die nog komen moet 3) Goede vooruitzichten 4) Kans 5) Komende tijd 6) Morgen 7) Perspectief 8) Prospekt 9) Tijd die komen gaat 10) Tijd die komen moet 11) Tijd die nog moet komen 12) Toekomentijd 13) Toekomsten 14) Verschiet 15) Voorland 16) Vooruitzich

Synoniemen van doordat; ander woord voor doordat

Synoniem omdat - v

Basaniet is echter een magmatisch gesteente en daarom is de gesteentenaam 'basaniet' geen synoniem voor lydiet. Verwarring is op het eerste gezicht mogelijk omdat zowel basaniet als lydiet beide zwart zijn, en het woord basaniet is afgeleid van het Griekse basanos dat 'toetssteen' betekent. Lydiet is meestal herkenbaar aan de rechthoekige vorm waarin het door abrasie in het grind. omdat het regionale nachrichten aus Gerstenmalz: das Verfahren verlangsamt wird: Een kleinschalig themapark vol illusie en bedrog: Allgemein : een goede en nette camping met vriendelijk personeel: 75oz-Power Stretch Baumwolle gefertigt und: Wer ein Eigenheim bauen: kaufen oder sanieren will: den untersttzt die bundeseigene KfW-Frderbank Passende Geschenke für finden menschen auf Anhieb den. De term volksgericht is een minder correct synoniem voor charivari omdat een volksgericht uitsluitend op bestraffing is gericht en niet op bespotting. De term ketelmuziek is ook geen correct synoniem, want er werden veel charivari's uitgevoerd zonder ketelmuziek. Bronnen. Geschiedenis van het persoonlijk leven. Van de renaissance tot de Verlichting. Onder redactie van Philippe Ariès, Georges.

Paronychia kapela subspPlay QuizFIZZ | Digital Agency | Cases | Van Spijker

idealiter (betekenis, synoniem, uitspraak) ik en Jan, Jan en ik (volgorde in opsomming) immers / namelijk. in dezen / in deze* in functie van. in navolging van / in navolging op. indien mogelijk. ingeval / in geval . Jan z'n boek / Jan zijn boek / Jans boek / het boek van Jan. Jana d'r boek / Jana haar boek / Jana's boek / het boek van Jana. je kan / je kunt. je wil / je wilt. je zal / je zult. Omdat in de nomenclatuur de oudste naam in principe geldig is, is het senior synoniem meestal de geldige naam. Daar bestaan echter enkele uitzonderingen op. Objectief en subjectief . Een ander onderscheid is dat tussen objectieve en subjectieve synoniemen. Bij objectieve synoniemen is het type-exemplaar hetzelfde. Dat is bijvoorbeeld zo bij Mus megacephalus Fischer, 1814, Mus capito Olfers.

Puzzelwoordenboek Omdat - Mijnwoordenboek Vertale

Synoniemen.net - gratis online synoniemenwoordenboe

De meeste klanten hebben bewust gekozen voor Forza Service omdat de onderneming synoniem staat voor passie, vakmanschap en een betrouwbare dienstverlening. Heeft u een vraag, mail ons. Forza Service B.V. Industriepark Danenhoef Galliersweg 6G 5349 AT Oss Nederland T: 0412 627 77 Corona staat synoniem voor angst. Als je het virus hebt, komt die heel dichtbij. Angst geeft benauwdheid. Omdat het om een longvirus gaat, verergeren de klachten. Artsen kunnen met een. Bepaalde lexicografen zijn om deze reden van mening dat geen enkel synoniem exact dezelfde betekenis heeft als een ander woord (bekeken in de context van sociale lagen en hun taalgebruik), omdat etymologie, orthografie, fonetiek, ambiguïteiten, connotatie enzovoort ze uniek maken. Maar omwille van praktische doeleinden gaan veel mensen ze toch door elkaar gebruiken. De oorspronkelijke reden.

Synoniemen van zodat; ander woord voor zodat - synoniemen

omdat - Vertaling Nederlands-Engel

 1. Vermoedelijk omdat alleen grote werven over een aparte loods voor dat werk beschikten. Bron: Jan Sepp in De werven van Boele (III): tussen twee Wereldoorlogen op s2ep2.nl. ~ plakken: 1> van het kielzog: het terugstromen van water naar het schip, als dit het schip al voorbij het achterschip is. 2> van een keerkoppeling: het meedraaien van de schroef, terwijl de keerkoppeling 'in zijn vrij.
 2. Nopen. 1) Aandringen 2) Aansporen 3) Aanzetten 4) Bewegen 5) Brengen tot 6) Doen besluiten 7) Dringen 8) Dwingen 9) Manen 10) Noodzaken 11) Noodzaken tot 12) Opwekken 13) Overreden 14) Persen 15) Pressen 16) Prikkelen 17) Prikken 18) Steken 19) Verplichten
 3. beeld- eerste deel van samenstellingen als de vol­gen­de, ter aan­dui­ding dat je het door het twee­de deel genoemde ieder apart maar toch samen doet omdat je met elkaar verbonden bent via Skype of een andere app waarmee je kunt videobellen, synoniem video-: beeldbarbecue, beeldbarbecueën, beeld-bbq, beeldborrel, beelddineren, beeldgourmette

Kijk hoe u synoniem in een zin kunt gebruiken. Veel voorbeeldzinnen met het woord synoniem U hebt dan moeilijke woorden nodig, omdat er bijvoorbeeld geen eenvoudig synoniem bestaat of omdat de woorden helemaal nieuw zijn. Definieer of leg zulke woorden uit als u ze de eerste keer gebruikt. Bijvoorbeeld: In tijdschriften vind je steeds meer streamers. Dat zijn korte citaten uit de tekst, die in een grotere letter staan om de aandacht van de lezers te trekken. Of een woord moeilijk is.

Omdat: , synoniem, uitspraa

Definities die `jaloers` bevatten: Misgunnen = 1) Benijden 2) Enviëren 3) jaloers zijn 4) jaloers zijn op 5) Niet gunnen. Misgunstig = 1) jaloers. Wedijverig = 1) jaloers. de ogen uitsteken = jaloers maken. groen zien van jaloezie = heel jaloers zijn. IJverzuchtig = 1) Afgunstig 2) jaloers Het gevolg van die toenemende preutsheid is dat naakt doet verkrampen en synoniem is geworden voor seks. Programma's als Gewoon. Bloot zijn daarom hard nodig omdat ze bloot loskoppelen van seks en tegelijkertijd laten zien dat de perfecte lichamen die sociale media, internet en tijdschriften domineren niet de regel, maar de uitzondering zijn. Dit omdat 'Bloemen Marquebreuck' intussen synoniem staat voor versheid en kwaliteit! Tevens dé pijlers van onze zaak! Shop; Over ons; Fleur je huis op met onze boeketten Meer in onze webshop. Boeket Pink Passion. vanaf € 25. Droogarrangement Gold. vanaf € 35. Flowerbox White. vanaf € 23,5 . Boeket Happy Mix. vanaf € 25. Ons aanbod. U kan bij ons terecht voor zowel seizoensgebonden.

Trichorrhexis invaginata (bamboo hairs)

omdat - Vertaling Nederlands-Duit

Omdat aan het begin van de zin - Taaladvies

 1. Het verhaal. Kronos heerste over de wereld maar at zijn kinderen op, omdat hem was voorspeld dat zij hem zouden onttronen. Door ingrijpen van Rhea werd de jongste zoon, Zeus, gespaard.Ze verborg hem meteen na zijn geboorte op de berg Ida op Kreta ; Zelfstandig naamwoord. titan m lid van een geslacht van reuzen uit de Griekse mythologie dat de strijd met de goden aanbond, doch verloorPrometheus.
 2. Omdat er continue communicatie is, kan de content worden afgestemd op wat je in de loop van de tijd van leads leert en kun je verschillende formats zoals infografieken, webpagina's, podcasts, video's, blogs, rapporten, webinars en eBooks gebruiken. Het is belangrijk om op te merken dat contentmarketing niet synoniem is aan inbound marketing (zie hieronder). Contentmarketing is een belangrijk.
 3. Piaggio synoniem voor kwaliteit, prestatie en betrouwbaarheid. Al jarenlang bedenkt, ontwerp en bouwt Piaggio voertuigen die gemaakt zijn om de problemen van licht transport op een bijzondere manier op te lossen. Porter onderscheidt zich van andere commerciële voertuigen omdat het geen aanpassing is van een auto naar een transportvoertuig, maar de vrucht van een speciaal project.
 4. Omdat dit plein, dat harmonie, geschiedenis en cultuur uitstraalt, de ziel van ons etablissement omarmt. Ingesloten tussen de waardevolle, historische erfgoedgoedbibliotheek en de barokke Sint-Carolus Borromeuskerk en onder de waakzame ogen van de man die zijn volk leerde lezen, doen wij onze uiterste best om onze gasten van de kracht van de eenvoud te laten genieten. Eenvoud als synoniem van.

omdat - Vertaling Nederlands-Fran

Omdat in de notedop die die betrekkelijk kleine plaats toch is, zoveel bijzonders te genieten is. Qua sfeer, qua cultuur, qua bebouwing, qua natuur kan ik mij geen plaats of stad voor de geest halen die zo'n varieteit aan, noem het maar, attracties te bieden heeft. Met misschien wel als grootste pre dat het er allemaal zo anders dan echt Nederlands is. Ga naar de Vroenhof, naar het hart van. Clijsters: Voor mij is het een synoniem voor fun. Omdat de baan kleiner is en je in duo's speelt, sta je erg dicht op elkaar met intense en snelle slagwissel­s als gevolg. Er ontstaan ook vele grappige situaties omdat teammaats voor eenzelfde bal gaan of gewoon niet meer de tijd hebben om te reageren op een slag. Dus ook de lachspiere­n worden getraind. Is het makkelijke­r dan. Prostitution is useful for soCiety, esPeCiAlly for soCiAlly isolAted And lonely men. Sex buyers do not fit this stereotype: international research shows that the majority of sex buyers ar

Omdat / doordat - Taaladvies

De naam Rigips-Platte wordt in de Duitstalige wereld ook vaak gebruikt als synoniem voor gipsplaat, omdat de eerste gipsplaten op het Europese vasteland vanaf 1938 in Riga (Rigaer Gips) werden geproduceerd. De naam Rigips is hiervan afgeleid en is een product- en fabrikantennaam, die inmiddels een algemene merknaam is geworden. 1958 - Spanplafond. Een verlaagd plafond is een secundair. Dat mensen zich schamen omdat ze hoesten. Steeds meer mensen hebben hoestschaamte. Steeds meer mensen schamen zich omdat ze hoesten. 30. Incubatietijd: Als je het virus krijgt heb je niet meteen klachten. Dat kan 2 weken duren. Dan word je pas ziek. Na de incubatietijd krijg je klachten. Als je het virus krijgt, heb je pas na een tijdje klachten. 31. Indicatie: Een ziekte of probleem waar je. Het beheer van uitheemse invasieve dieren. Hieronder vind je een overzicht van de uitheemse invasieve diersoorten opgenomen op de lijst van voor de Europese unie zorgwekkende invasieve soorten. Bemerk dat de Europese lijst een dynamische lijst is die regelmatig wordt aangevuld Nomen conservandum (meervoud: nomina conservanda) is een term uit de taxonomie die wordt gebruikt om aan te geven dat een naam speciale bescherming geniet. Het betreft in zo'n geval een ingeburgerde naam, waarvan achteraf blijkt dat ze toch niet gebruikt mag worden, bijvoorbeeld omdat een eerdere beschrijving met een andere naam prioriteit blijkt te hebben of omdat de naam al eerder voor een. Wil je ook meer weten over 'afkeer'? Zoals de het lidwoord (de of het), synoniem, betekenis en hoe je het uitspreekt? Lees verder

Gezien (als voegwoord) - Taaladvies

GOEDE VRIJDAG Goede Vrijdag staat in het teken van Jezus' lijden en sterven. 'Goede' verwijst naar de betekenis die Jezus' sterven heeft: een offer als verzoening voor zonden. In andere verklaringen.. HLN - Het Laatste Nieuws - Volg het nieuws op de nr1 nieuwssite in België, HLN.be brengt je het allerlaatste nieuws 24/24 en 7/7, uit binnen - en buitenland, evenals dichtbij met nieuws uit je. 16 november t.e.m. 22 november 2020 - ouderenweek en het moment om inzendingen voor het '(G)ouder worden' project bekend te maken Sinds 1 oktober..

Synoniem van namelijk; ander woord voor namelijk - Ensi

Wonen in het buitenland is niet synoniem met vloeiend Engels spreken 2021. Home » Motivatie Een periode buiten Brazilië doorbrengen om Engel te leren preken i de keuze van veel men en die hun taal moeten verbeteren. De mythe i dat je alleen maar Brazilië hoeft. Inhoud. Wonen in het buitenland is niet synoniem met vloeiend Engels spreke

Verbena bonariensis - IJzerhard | De Tuinen van Appeltern
 • Tillväxtlån Almi.
 • Central bank digital currency UPSC.
 • IOST coin News.
 • Kaufpreisschutz Versicherung sinnvoll.
 • BTC CEO handleiding.
 • Köpa guld och silver.
 • Interessante trackers.
 • New casino sites March 2021.
 • T Mobile Prepaid.
 • Innovation Malta.
 • Opti sparande recension.
 • Real money casino app Australia.
 • GMX Login vorübergehend nicht möglich.
 • Microsoft Store Deutschland.
 • Princess Bride Netflix.
 • Narins beauty youtube.
 • La Sultana yacht.
 • Geld in die USA überweisen PayPal.
 • Physiklaborant Lehre.
 • NI KOMPLETE 13 Select.
 • Trading Risiko berechnen.
 • LAOLA1 Samsung Smart TV.
 • Nano crypto Reddit.
 • Gamla minnen dyker upp.
 • MetaMask Chrome extension.
 • ETC ASIC Miner.
 • Wilko A4 ruled Refill Pad.
 • Real Online Shop Lieferung.
 • Rolex reseller.
 • Binance ETH mining pool.
 • Deutschland China Abkommen.
 • Nio ET7 konfigurieren.
 • Lucky Hit Casino No Deposit Bonus.
 • Aktien mit Kopf wikifolio.
 • Ödehus till salu 2021.
 • Tesla Erfahrungen Österreich.
 • Beck online funktioniert nicht.
 • Nexo Tour Comfort.
 • Rey Skywalker lightsaber.
 • Barnkonventionen fotboll.
 • How to use credit card online without being traced.